Politikalarımız

Vizyonumuz Misyonumuz

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • İstenen kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı,
 • Hijyenik şartların karşılanmasından, ürün emniyetinden ve kalitesinden taviz vermemeyi,
 • Yüksek kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ve çevre dostu ürünler sunmayı,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi,
 • Ürünlerimizde gıda güvenliğini sağlamak için gıda güvenliği yönetim sistemi, BRC ve IFS gerekliliklerini uygulamayı,
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Teknolojik gelişimleri takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Nitelikli tedarikçilerden kalitesi onaylanmış hammadde tedarik etmeyi,
 • Kapasitemizi ve pazar payımızı arttırmayı hedefleriz.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi Politikamız

Kurumsal Hedeflerimizle, Gıda Güvenliği Hedeflerimiz uyum içinde yürütülmektedir.

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • En yüksek kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı, Kapasitemizi ve Pazar Payımızı arttırmayı,
 • Ürünlerimizde Gıda Güvenliğini sağlamak için yasal zorunlulukların, ulusal ve uluslararası standartların ve müşteri şartlarınının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Gida Güvenliği ile ilgili olumsuzluklarda müşterilerimizi bilgilendirmeyi ve gerekirse ürünlerimizi geri toplatmayı,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi,
 • Son gelişmeleri izleyerek sistemimizde ve işletmemizde iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmayı,
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Çalişanlarımız ve tedarikçilerimizle etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde ilişki kurmayı, sadece insan olmaları nedeniyle hakettikleri saygıyı göstermeyi,
 • Çalişmalarımızda sürdürülebilir ilişkiler ve sistemler yürütmeyı,
 • Nitelikli tedarikçilerle çalışmayı ve tedarikçisi olduğumuz firmalara destek vermeyi.
Taahhüt Ederiz.

Çevre Politikamız

Doğadan gelen ürünlerimizi en hijyenik ve kontrollü koşulları sağlayarak Dünya sofralarına sunan bir kuruluş olarak Çevre Politikamız;

 • Üretim faaliyetlerimiz sonucunda çevrede oluşabilecek etkileri saptamak ve gereken önlemleri alarak bu etkileri en aza indirmek,
 • Çalışanlarımızın çevre konusunda eğitimlerini sağlamak,
 • Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilebilmesi için ayrı toplama sistemleri kurmak,
 • Doğal kaynakların korunmasını ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymak ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermektir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
 • İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz, kötü davranışlara maruz bırakılamaz.
 • Çalişmaya elverişli olmayan, yaşı uygun olmayan kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz.
 • İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları tam ve düzenli olarak karşılanır.
 • İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.
 • İş başlangıcında çalışanlara tüm yasal ve sözleşmeli hakları bildirilir.
 • Çalışma saatleri ulusal yasalar ve endüstri standartlarına uygun olarak belirlenir.
 • Çalışanların, işletmede bulunması sırasında insani ihtiyaçları işletme yönetimince karşılanır.
 • Hasta personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verilir ve yardımcı olunur.
 • Tüm çalışmalarda saygı esas alınarak bir yönetim uygulanır.