Politikalarımız

Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyonumuz Misyonumuz

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • İstenen kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı,
 • Hijyenik şartların karşılanmasından, ürün emniyetinden ve kalitesinden taviz vermemeyi,
 • Yüksek kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ve çevre dostu ürünler sunmayı,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi,
 • Ürünlerimizde gıda güvenliğini sağlamak için gıda güvenliği yönetim sistemi, BRC ve IFS gerekliliklerini uygulamayı,
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Teknolojik gelişimleri takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Nitelikli tedarikçilerden kalitesi onaylanmış hammadde tedarik etmeyi,
 • Kapasitemizi ve pazar payımızı arttırmayı hedefleriz.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi Politikamız

 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz Akçakonak mah. Akçakonak sok. No:371 Söke/Aydın tesisimizde üretilen Güneşte Kurutulmuş Domates, Biber Turşuları, Kapari ve Konserve ürün gruplarını kapsar.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda ürün, hizmet kalitesinden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • En yüksek kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı, kapasitemizi ve pazar payımızı arttırmayı
 • Ürünlerimizde gıda güvenliğini sağlamak için yasal zorunlulukların, ulusal ve uluslararası standartların ve müşteri şartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi
 • Gıda güvenliği ile ilgili olumsuzluklarda müşterilerimizi bilgilendirmeyi  ve gerekirse ürünlerimizi geri toplatmayı
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi
 • Son gelişmeleri izleyerek  sistemimizde ve işletmemizde iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmayı
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde ilişki kurmayı, sadece insan olmaları nedeniyle hak ettikleri saygıyı göstermeyi
 • Çalışmalarımızda sürdürülebilir ilişkiler ve sistemler yürütmeyi
 • Nitelikli tedarikçilerle çalışmayı ve tedarikçisi olduğumuz firmalara destek vermeyi 

Taahhüt ederiz.


Çevre Politikamız

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz Akcakonak mah. Akçakonak sok., No: 371 Söke/Aydın adresindeki tesisimizde üretilen Güneşte Kurutulmuş Domates, Biber Turşuları, Kapari ve Konserve ürün gruplarını kapsar.

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymayı
 • Çevre bilinci hareketini gözeterek, kirliliği kaynağında önlemeyi
 • Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmayı
 • Çevreye zarar veren atık miktarlarını azaltmayı
 • Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almayı
 • Kamu kuruluşları, yerel kuruluşlar ve müşterilerimiz ile işbirliği içinde çalışmayı
 • Çalışanlarımızı çevresel konularda bilinçlendirerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamayı

Taahhüt ederiz.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz Akçakonak mh. Akçakonak sk. No:371 Söke/Aydın adresindeki tesisimizde üretilen Güneşte Kurutulmuş Domates, Biber Turşuları, Kapari ve Konserve ürün gruplarını kapsar.

 • İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına uyar.
 • İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
 • İşletmemiz, henüz yetişkin olmayan tüm işçiler için özel koruma sağlar.
 • İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.
 • İşletmemiz, çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına uyar.
 • İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.
 • İşletmemiz eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz. İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz.
 • İşletmemiz, çalışma saatleri ile ilgili kanunlara uyar.
 • İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz.
 • İşletmemiz, işçileri kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.
 • İşletmemiz çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Sibaş Gıda ve Tic. A.S. olarak faaliyetlerimizin tamamında bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik             : Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını,

b) Bütünlük         : Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılmasını,

c)Erişilebilirlik    : Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını hedefliyoruz.

Bilginin en üst seviyede güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Sibaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilgi güvenliği konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuat, kuruluşumuzun iş süreçlerive  bilişim altyapısı ve teknik kontrol uygulamaları ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

 •               Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,

 •               Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

 •               Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

 •               Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

 •               Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmek,

 •               Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlemek gerekmektedir.

Sonuç olarak;

 

Bilgi Güvenliği Politika’mızın amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumaktır. Sibaş Gıda San. Ve Tic. A.S. olarak kuruluşumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmeyi taahhüt ederiz.

Salgın Hastalık Politikası

İŞLETMEMİZİN BULUNDUĞU BÖLGEDE SALGIN HASTALIK VAKALARI GÖRÜLMESi DURUMUNDA BU POLİTİKA TÜM BİRİMLER İÇİN UYGULAMAYA ALINIR.

Firmanın Çalışma Devam Koşulları

 • Salgın hastalık döneminde çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Bu dönemde çalışanlarımızın sağlıklarını riske atacak her türlü eylemden kaçınılacaktır.
 • Resmi kurumların uyarıları firmanın çalışma planı oluşturulurken dikkate alınır. Üretimlerimize devam edebilmek için her türlü önlem alınacaktır.
 • Salgın hastalık sadece firmamızın bulunduğu bölgeyi etkiliyorsa alternatif üretim alanları araştırılıp müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız haberdar edilecektir.
 • Salgın hastalık döneminde müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek amacıyla tedarikçilerimiz ile sürekli iletişim kurarak olası tedarik zinciri etkileri tarafımızdan çok yakın bir şekilde izlenecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız her türlü gelişmeden anında haberdar edilecektir.

Firmada Alınacak Önlemler

 • Hastalıkla ilgili resmi kurumlar tarafından hazırlanan bilgilendirmeler dikkatle takip edilir, hazırlanan dökümanlar toplu kullanım alanlarına ve görülme olasılığı olan diğer alanlara yerleştirilir.
 • İşyeri hekimi ve resmi kurumların desteği ile hem iş yerinde hem de özel hayatlarında hastalıkla ilgili uyulması gereken kurallar hakkında çalışanlar bilinçlendirilir.
 • Resmi kurumlar tarafından zorunlu kılınan hastalığın bulaşmasını önleyecek koruyucu kıyafetler ve sarf malzemeler işyeri tarafından çalışanlara dağıtılır.

Ortam Temizliği

 • İşletmedeki tüm alanlar resmi kurumların önerdiği usullerde periyodik aralıklarla dezenfekte edilir.
 • Sık kullanılan yüzeylerin (örneğin kapı kolları, klavyeler, uzaktan kumandalar, masalar) her kullanımdan önce çalışanlar tarafından silinebilmesi için tek kullanımlık mendiller sağlanır.

Seyahat Kuralları

 • Çalışanlarımızın yurt içi ve yurt dışı iş seyahatleri iptal edilir.
 • Firmamızda yapılacak ziyaret, toplantı ve eğitimler iptal edilir. Görüşmeler diğer iletişim araçları kullanılarak yapılır.
 • Çalışanlar kendilerinin ve yakın çevresinin resmi kurumların uyarılarını dikkate alarak özel seyahatlerini planlamaları konusunda uyarılır.

Hasta Çalışanları Evde Kalmaya Teşvik

 • Hastalık izni politikalarımız sağlık bakanlığının önerdiği şekilde düzenlenir. Bunun yanında üst yönetimin uygun gördüğü esnek izin kullanımları çalışanlar ile paylaşılır.
 • Hizmet sağlayan şirketlerle, hasta çalışanlarının evde kalmasının önemi hakkında görüşülür ve cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye teşvik edilir.
 • Hastalığı olan çalışanlar herhangi bir şüphe durumunda resmi onay için işyeri hekimiyle görüşmesi gerekmeyecektir.
 • Politikalarımız, çalışanların hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin verir. İşverenler, hasta çocuklara veya diğer hasta aile üyelerine normalden daha fazla bakım sağlamak için evde kalmaları gerekebileceğinin farkındadır.

Hasta Çalışanların Yalıtımı

 • İşe geldikten sonra veya gün içinde hastalık belirtileri olan çalışanlar diğer çalışanlardan ayrılır ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna gönderilir.  İlgili resmi kurumlara yaşanan durum en kısa sürede iletilir.
Yalıtımı yapılan hasta çalışanın sağlık durumu resmi kurumlarla yakından takip edilir. Resmi kurumların onay sürecinden sonra tekrar çalışmaya başlar.