Politikalarımız

Untitled 1

Vizyonumuz Misyonumuz

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • İstenen kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı,
 • Hijyenik şartların karşılanmasından, ürün emniyetinden ve kalitesinden taviz vermemeyi,
 • Yüksek kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ve çevre dostu ürünler sunmayı,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi,
 • Ürünlerimizde gıda güvenliğini sağlamak için gıda güvenliği yönetim sistemi, BRC ve IFS gerekliliklerini uygulamayı,
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Teknolojik gelişimleri takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Nitelikli tedarikçilerden kalitesi onaylanmış hammadde tedarik etmeyi,
 • Kapasitemizi ve pazar payımızı arttırmayı hedefleriz.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi Politikamız

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz Akçakonak Mah. Akçakonak Sk. No:371 SÖKE/AYDIN tesisimizde üretilen Kuru Domates, BiberTurşuları, Kapari,
Karışık Turşu ve Konserve ürün gruplarını kapsar.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
hiç bir koşulda ürün, hizmet kalitesinden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için;

 • En yüksek kalitede ürünleri zamanında ve en uygun fiyatla müşterilerimize sunmayı, Kapasitemizi ve Pazar Payımızı arttırmayı,
 • Ürünlerimizde Gıda Güvenliğini sağlamak için yasal zorunlulukların, ulusal ve uluslararası standartların ve müşteri şartlarınının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Gida Güvenliği ile ilgili olumsuzluklarda müşterilerimizi bilgilendirmeyi ve gerekirse ürünlerimizi geri toplatmayı,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymayı ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermeyi,
 • Son gelişmeleri izleyerek sistemimizde ve işletmemizde iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmayı,
 • Nitelikli personelle çalışmayı ve sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Çalişanlarımız ve tedarikçilerimizle etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde ilişki kurmayı, sadece insan olmaları nedeniyle hakettikleri saygıyı göstermeyi,
 • Çalişmalarımızda sürdürülebilir ilişkiler ve sistemler yürütmeyi,
 • Nitelikli tedarikçilerle çalışmayı ve tedarikçisi olduğumuz firmalara destek vermeyi.
Taahhüt Ederiz.

Çevre Politikamız

Doğadan gelen ürünlerimizi en hijyenik ve kontrollü koşulları sağlayarak Dünya sofralarına sunan bir kuruluş olarak Çevre Politikamız;

 • Üretim faaliyetlerimiz sonucunda çevrede oluşabilecek etkileri saptamak ve gereken önlemleri alarak bu etkileri en aza indirmek,
 • Çalışanlarımızın çevre konusunda eğitimlerini sağlamak,
 • Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilebilmesi için ayrı toplama sistemleri kurmak,
 • Doğal kaynakların korunmasını ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak,
 • Çevreyle ilgili yasa ve mevzuatlara uymak ve ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermektir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
 • İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz, kötü davranışlara maruz bırakılamaz.
 • Çalişmaya elverişli olmayan, yaşı uygun olmayan kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz.
 • İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları tam ve düzenli olarak karşılanır.
 • İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.
 • İş başlangıcında çalışanlara tüm yasal ve sözleşmeli hakları bildirilir.
 • Çalışma saatleri ulusal yasalar ve endüstri standartlarına uygun olarak belirlenir.
 • Çalışanların, işletmede bulunması sırasında insani ihtiyaçları işletme yönetimince karşılanır.
 • Hasta personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verilir ve yardımcı olunur.
 • Tüm çalışmalarda saygı esas alınarak bir yönetim uygulanır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Sibaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

 • Gizlilik ve güvenlik politikalarımız ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
 • Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,
 • Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin,
  müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,
Taahhüt Ederiz.