1- Salamurada Kapari


Kapari, doğal olarak yetişen Cappasis Spinosa bitkisinin açılmamış tomurcuklarıdır. Çaplarına göre ayrılan Kaparinin daha küçük çapta olanları daha değerli ve az bulunur. Kapari çaplarına göre sekiz gruba ayrılır.

  • Lilliput (3-5 mm.)
  • Non-pareille (5-7 mm.)
  • Surfine (7-8 mm.)
  • Capucine (8-9 mm.)
  • Capote (9-11 mm.)
  • Fine (11-12 mm.)
  • Horse (12> mm.)
  • Çiçek

Fabrikamıza gelen Kapariler kalibrelendikten sonra stoklama ambalajlarına salamura içerisinde alınırlar. Müşterimiz tarafından istenen kalibredeki Kapariler işlendikten sonra tuzlu veya sirkeli salamura içerisinde ambalajlanır.